Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Keyloren

  Ver 1.1.0

  Versiunea 1.1.0 reprezinta o etapa de dezvoltare majora a site-ului din punct de vedere estetic si al functionalitatii. Acest release contine modificari critice ale interfetei si functionalitatii.
 3. Keyloren

  Ver 1.0.1

  Aceasta versiune corecteaza anumite functionalitati ale site-ului. Acest release NU contine modificari critice ale interfetei si functionalitatii.
 4. Keyloren

  Ver 1.0.0

  Versiunea 1.0.0 reprezinta prima etapa de dezvoltare a site-ului. Acest release contine modificari critice ale interfetei si functionalitatii.
 5. Se consideră tabloul bidimensional cu n linii şi n coloane ce conţine numere naturale cu cel mult patru cifre fiecare. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură numărul natural n (2≤n≤23) şi cele n*n elemente ale tabloului şi apoi afişează pe ecran elementele primului pătrat concentric, separate prin câte un spaţiu. Pătratul este parcurs în sensul acelor de ceasornic începând din colţul său stânga-sus, ca în exemplu. Primul pătrat concentric este format din prima şi ultima linie, prima şi ultima coloană a tabloului. Exemplu: pentru n=5 şi tabloul alăturat, se va afişa: 1 2 3 4 5 1 6 2 7 6 5 4 3 7 2 6 Rezolvare: #include <iostream> using namespace std; int main() { int a[10][10],n,i,j; cin>>n; int nr=1; //Crearea Matricei for(i=1;i<=n;i++) for(j=1;j<=n;j++) { if(nr>9) nr=1; a[i][j]=nr; nr++; } //Afisarea Matricei for(i=1;i<=n;i++){ for(j=1;j<=n;j++) cout<<a[i][j]<<' '; cout<<endl;} //Afisarea chenarului matricei; for(i=1;i<=n;i++) cout<<a[1][i]<<' '; for(i=2;i<=n;i++) cout<<a[i][n]<<' '; for(i=n-1;i>=1;i--) cout<<a[n][i]<<' '; for(i=n-1;i>=2;i--) cout<<a[i][1]<<' '; }
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

This site uses cookies. By continuing browsing, you agree to the use of this information. For more details, see Terms of Use and Privacy Policy.